Vataset Teollisuus Oy - Kemijärven biojalostamo

kemijarvi biorefinery 4.JPG

Kemijärven biojalostamon kustannusarvio on 1000 milj. €, rakentaminen aloitetaan kesällä 2021. Biojalostamo sijainti on paras mahdollinen, keskellä hankinta-alueen harvennusmetsiä. Biojalostamo käyttää vuosittain harvennuspuuta sekä paikallisilta sahoilta hankittavaa haketta yhteensä 3,6 milj. m3. Kemijärven biojalostamo rakennetaan BAT-periaatteen mukaisesti. (BAT = Best Available Technique eli parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa). Rakennettava tehdas säästää luonnonvaroja maksimoimalla kiertotalouden hyödyt sekä minimoimalla tuotteiden kuljetuksista aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Rakennusvaihe työllistää alueella parhaimmillaan 2700 henkilöä. Rakentamisen valmistuttua vuonna 2024 jalostamo tuo lähes 200 teollista työpaikkaa ja luo lisäksi yli 1100 eri ammattialojen työpaikkaa, puuhankinnassa, infran ylläpidossa ja muissa palveluissa.

Biojalostamo valmistaa joustavasti sekä vakaasti kysyttyjä perustuotteita että innovatiivisia erikoistuotteita. Biojalostamo tuottaa mm. kolmenlaista sellua: markkinasellua, liukosellua sekä mikrokiteistä sellua (MCC). Tuotantoprosessia voi säätää joustavasti sen mukaan, millä tuotteella on eniten kysyntää. Tuotannossa syntyy useita erilaisia biotuotteita kuten sokereita, mäntyöljyä ja tärpättiä. Jalostamo tuottaa toimiessaan 0,4 TWh puhdasta, uusiutuvaa energiaa: sähköä, lämpöä ja biokaasua. Sähkön tuotannon osalta jalostamo 200 %:sti omavarainen.

Biojalostamon sivu- ja materiaalivirrat luovat mahdollisuuden uudenlaisten biotuotteiden valmistamiselle alueella!

Lisätietoja: Harri Vatanen, 0445 427 748, harri (@) vataset.com

Hallituskatu 10
98100 Kemijärvi

Lue lisää!