Hankkeet

forestin kartta 782x391.jpg

Alueen kehittämiseksi on käynnissä Lapin kaasutaloussuunnitelma -hanke, lisäksi rahoituspäätöstä odottaa kaksi kehittämishanketta: Forestin Ekokonsepti ja Biohiilen jalostamo Kemijärvelle - BioJaloKe -hankkeet.

 

Kemijärvi on mukana myös Lappi viisaan kasvun keskus -esiselvityshankkeessa. Hankkeessa etsitään keinoja mm. kuntien veto- ja pitovoiman parantamiseksi. Lue lisää: Lappi viisaan kasvun keskus - esite 17.2.20.pdf