Mikä on Ekoteollisuuspuisto

Julkaistu 2020-10-19 11:45:37 CEST.

Ekoteollisuuspuisto on maantieteellisesti rajattu alue, jossa materiaalit, energia ja tieto kiertävät yritysten välillä. Se tähtää kannattavaan liiketoimintaan ennen kaikkea ympäristöarvot huomioiden.

Sitra on juuri julkaissut Yhdeksän askelta ekoteollisuuspuiston perustamiseen -oppaan.

Oppaassa kerrotaan ekoteollisuuspuistojen toiminta-ajatuksen lisäksi ohjeita puiston perustamiseksi. Kemijärven Forestin Ekoteollisuuspuisto oli yksi Sitran Kiertotalouskeskukset -hankkeen Ekoteollisuuspuistoista:

"Forestin Ekoteollisuuspuisto sijaitsee Kemijärvellä, pitkän puunjalostuksen historian omaavalla Patokankaan tehdas alueella. Puiston alueella sijaitsevat Keitele Groupin saha, liimapuu- ja pellettitehdas, Suomen suurin raakapuuterminaali sekä tuleva Boreal Bioref -biojalostamo. Alueella on sähköistetty junarata ja teollisuuskäyttöön kaavoitettuja tontteja. Puistossa hyödynnetään alueen luonnollisia materiaalivirtoja ja yritysten välisiä synergiaetuja uusien bio- ja kiertotaloustuotteiden valmistamisessa."

 

Forestinin vahvuuksia ovat mm.

  • sijainti: materiaalit lähellä (myös teollinen historia vahvuus)

  • toimiva logistiikka: sähköinen junarata, kattava metsäautotieverkosto

  • nykyiset yritykset (ja tuleva Boreal Bioref Oy): materiaalivirrat

  • tilaa kasvaa: vapaita teollisuusalueiksi kaavoitettuja tontteja

  • halu kasvaa vahvaksi ts. vahvemmaksi (puunjalostuksen) bio- ja kiertotalouskeskittymäksi: toimijat sitoutuneita

  • synergia etuja paljon hyödynnettävänä: mm. lämpö

Takaisin