Boreal Bioref Oy:n ympäristölupa tiedote 14.6.19

Julkaistu 2019-06-18 13:10:36 CEST.

MEDIATIEDOTE Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (PsAVI) on tehnyt päätöksen Boreal Bioref Oy:n ympäristö- ja vesiluvasta. PsAVI on tiedottanut päätöksestä tänään 14.6.2019. Ympäristöluvan mukaiset ehdot mm. vesiin ja ilmaan johdettavien päästöjen osalta ovat erittäin tiukat. Alustavan tarkastelun pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että asetetut ehdot eivät estä biojalostamon rakentamista. Yhtiön tarkastelee lupaehdot vielä yksityiskohtaisemmin ja varmistaa mm. laitetoimittajien kanssa mahdollisen suunnittelun lisätarpeet ja muutokset tuotantoprosesseihin.

Yhtiö ilmoittaa lopullisen investointipäätöksen myöhemmin em. lupia koskevan tarkastelun, jatkosuunnittelun, urakkakilpailutuksen sekä viimeisteltyjen laitetoimitus- ja asennussopimusten jälkeen. Tarkkaa investointiajankohtaa ei voida ilmoittaa, mutta palaamme päätöksen myöhemmin tämän vuoden aikana.

Yhtiö haki samanaikaisesti poikkeuslupaa töiden aloittamiseksi. PsAVI teki asiasta hakemuksen mukaisen myönteisen päätöksen.

Boreal Bioref Oy rakentaa Kemijärvelle biojalostamon, jonka tuotantokapasiteetti on 500 000 tonnia monipuolisia biotuotteita. Tehdas tuottaa pitkäkuituista valkaistua ja valkaisematonta sellua, liukosellua, mikrokiteistä sellua (MCC), C5 ja C6 sokereita, sähköä kaksi kertaa yli oman tarpeen, biokaasua, mäntyöljyä, tärpättiä sekä rakeistettua maanparannusainetta. Hankittava raaka-aine hyödynnetään kaikilta osin ja tehdas toteuttaa maksimaalisesti nykyaikaisia kiertotalouden vaatimuksia.

Puuraaka-ainetta jalostamo käyttää 2,8 milj. m3/v., josta sahahaketta paikallisilta sahoilta n. 0,5 milj. m3/v. Raaka-aineen hankinnasta yhtiöllä on kahdeksan sopimusta ja raaka-aine hankitaan tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti tehtaan lähialueilta ylipitkiä kuljetusmatkoja välttäen. Tuotantolaitos on nopeasti kasvavien nuorten harvennusta vaativien metsien keskellä ja se entisestään parantaa biojalostamon raaka-ainehuoltoa. Yhtiön hankinta-alueen nuorten ja varttuneiden metsien osuus on yli 70 % metsien pinta-alasta. Oikea-aikaisilla harvennuksilla varmistetaan puuston järeytyminen ja sitä kautta tulevaisuudessa suurempi tukkipuun osuus. Tukkipuuosuuden kasvattamisella turvataan paikallisten sahojen raaka-ainehuolto ja kehittämismahdollisuudet mm. jatkojalosteiden osalta.

Boreal Bioref Oy:n raaka-aineen hankinta-alueen metsistä on suojeltu 20,3 %. Suojelu-% on erittäin korkea ja täyttää mm. ympäristöjärjestöjen suojeluvaatimukset.

Lisätietoja

Heikki Nivala

+35840 5425353

Takaisin