Hankkeet

forestin kartta 782x391.jpg

Alueen kehittämiseksi on käynnissä Lapin kaasutaloussuunnitelma -hanke, lisäksi rahoituspäätöstä odottaa kaksi kehittämishanketta: Forestin Ekokonsepti ja Biohiilen jalostamo Kemijärvelle - BioJaloKe -hankkeet.